LTCC巴伦产品

LTCC巴伦产品不仅拥有小尺寸且高弹性的集成化设计特点,更加上低差损、多种阻抗转换系列的优势而受到消费性电子与行业用户厂商之青睐。

LB21H4-1220B11 1200~1240 ≤1.2 50:200 2.0×1.25×0.95
LB21H4-1403B12 1279~1526 ≤1.0 50:200 2.0×1.25×0.95
LB21H4-1600B13 1500~1700 ≤0.8 50:200 2.0×1.25×0.95
LB21H4-2060B14 1980~2140 ≤0.8 50:200 2.0×1.25×0.95
LB21H15-1550B18 950~2150 ≤1.3 75:75 2.0×1.25×0.95
LB21H2-1550B19 950~2150 ≤1.3 75:150 2.0×1.25×0.95
LB21H1-2450B43 2400~2500 ≤1.0 50:50 2.0×1.25×0.95
LB21H2-2450B44 2400~2500 ≤1.0 50:100 2.0×1.25×0.95
LB18H2-2500B35 2300~2700 ≤1.0 50:100 1.6×0.8×0.6
LB18H2-2500B38 2300~2700 ≤1.1 50:100 1.6×0.8×0.6
<<<12>>>

公司地址:浙江省嘉兴市经济开发区正原路66号

Address:NO.66 Zhengyuan Road,Jiaxing City,Zhejiang Province,China

TEL:0573-83651818

分公司地址:深圳市宝安区新安街道28区大宝路49-1号金富来大厦801-809室

Branch Address: Jinfulai building room 801-809,Dabao Road No. 49-1,Xin'an Street 28,Baoan District,Shenzhen,City

TEL:0755-83868856

微信

Copyright © 2020 嘉兴佳利电子有限公司 版权所有