HTCC陶瓷基板

佳利电子

GL-CSP2016-5050H 2.0 mm*1.6 mm 0.24 mm ≥400 MPa Ni-Au
GL-SUB-S70 21.0 mm*16.0 mm 4.6 mm ≥400 MPa Ni-Pd-Au
GL-SUB-S71 9.6 mm*7.8 mm 2.0 mm ≥400 Mpa Ni-Pd-Au
GL-CSP1411-9393H 1.4 mm*1.1 mm 0.18 mm ≥400 MPa Ni-Au
GL-CSP1109-9393H 1.1 mm*0.9 mm 0.18 mm ≥400 MPa Ni-Au
<<<1>>>

公司地址:浙江省嘉兴市经济开发区正原路66号

Address:NO.66 Zhengyuan Road,Jiaxing City,Zhejiang Province,China

TEL:0573-83651818

分公司地址:深圳市宝安区新安街道28区大宝路49-1号金富来大厦801-809室

Branch Address: Jinfulai building room 801-809,Dabao Road No. 49-1,Xin'an Street 28,Baoan District,Shenzhen,City

TEL:0755-83868856

微信

Copyright © 2020 嘉兴佳利电子有限公司 版权所有